Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Cookies

Regulamin sklepu internetowego www.bioorganika.pl:

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów w sklepie internetowym działającym pod domeną www.bioorganika.pl, zwanym dalej Sklepem.

 1. Właścicielem Sklepu jest: Adrian Komenderski prowadzący działalność́ gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i Marcin Milczarek prowadzący działalność́ gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG - wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmą Bioorganika A. Komenderski, M. Milczarek Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 15, 00-151 Warszawa, nr NIP: 5252580962, nr REGON: 147133336, nr rachunku bankowego: 09 1140 2004 0000 3602 7507 4156, zwany dalej Sprzedającym.
 2. Prezentowane na stronie Sklepu informacje o produktach wraz z ceną nie stanowią̨ oferty handlowej w myśl przepisów art. 543 kodeksu cywilnego. Jest to jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Sprzedaż̇ produktów odbywa się̨ poprzez sieć Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 4. Złożenie zamówienia możliwe jest jedynie przez Klientów posiadających w Sklepie swoje konto. Usługa utrzymania konta prowadzona jest przez Sprzedającego bezpłatnie.
 5. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek: Explorer, Mozilla FireFox, Chrome lub Opera. Powinien mieć́ włączoną obsługę JavaScript oraz obsługę plików Cookie.
 6. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją Regulaminu.
 7. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń́ w korzystaniu ze Sklepu.
 8. Sprzedający realizuje zamówienia na terenie Polski oraz do wszystkich państw Unii Europejskiej.
 9. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć́ proces przejścia wszystkich etapów składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem „realizuj zamówienie”. Do realizacji zamówienia koniecznie jest dobrowolne podanie adresu dostawy (adresat, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię̨ i nazwisko, telefon, e-mail).
 10. Klient jest zobowiązany do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy.
  W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych, uniemożliwiającego realizację zamówienia, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy lub nie powiedzie się̨, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży i anulowania zamówienia.
 11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje mailową odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia przyczyny braku informacji i uzyskania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 12. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje: w przypadku zamówień́ płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia, w przypadku zamówień płatnych poprzez serwis Przelewy24.pl po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z serwisu, w przypadku zamówień płatnych przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego - po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień́ w przypadku braku ich odbioru w terminie 7 od dnia złożenia zamówienia - dotyczy zamówień płatnych przy odbiorze w jednym ze sklepów stacjonarnych Sprzedającego, nieodebrania przesyłki w przypadku płatności za pobraniem, braku wpłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia - dotyczy zamówień́ płatnych przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego oraz anulowania zamówień z przyczyn technicznych, w szczególności błędnego działania oprogramowania lub jego błędów, które uniemożliwiły prawidłowe przedstawienie oferty Klientowi.
 14. Zamówienia są realizowane tego samego lub następnego dnia roboczego od daty przyjęcia zamówienia do realizacji pod warunkiem, że zamawiane produkty są̨ dostępne w magazynie. W przypadku braków magazynowych, po uprzednim zawiadomieniu Klienta czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony, Sprzedający zaproponuje Klientowi zamiennik a w przypadku braku zgody Klienta na wydłużenie terminu realizacji lub zaproponowany zamiennik, zamówienie zostanie anulowane w całości lub w części w której zaproponowano zamiennik. W przypadku zamówień́ zawierających informację „tylko online”, zamówienia są realizowane od 1 do 5 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia.
 15. W przypadku zamówień́ składających się z kilku produktów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego wszystkich produktów z zamówienia.
 16. Termin realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy zamówienia do Klienta.
 17. W przypadku sprzedaży promocyjnej liczba produktów jest ograniczona i realizacja zamówień́ następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów.
 18. Klient ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do czasu otrzymaniu informacji o nadaniu przesyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem mailowym sklep@bioorganika.pl lub telefonicznie pod numerem 693 771 775.
 19. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają̨ podatek VAT. Koszty dostawy przesyłki nie są uwzględnione w cenie produktu i są doliczane do wartości zamówienia. Klient może zapoznać się z cennikiem dostawy na stronie Sklepu. Odbiór zamówień w sklepach stacjonarnych Sprzedającego jest bezpłatny i następuje po otrzymaniu przez Klienta informacji o możliwości odbioru zamówionych produktów. W przypadku wysyłek zagranicznych koszty dostawy mają charakter ryczałtowy, jednak w przypadku gdy rzeczywiste koszty dostawy przekraczają te które umieszczono na stronie Sklepu, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany kosztów dostawy o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
 20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu bez uprzedzenia Klientów. Zmiana cen nie może dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 21. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia.
 22. Sprzedający może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty za dostawę, umieszczając stosowną informację na stronach Sklepu.
 23. W przypadku przesyłek płatnych przy odbiorze za pobraniem, koszt dostawy, wliczony jest w kwotę pobrania.
 24. Dostawa zamówień następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej według wyboru Klienta. Wybór sposobu dostawy równoznaczny jest z akceptacją warunków świadczenia usług przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 25. W przypadku wyboru operatora Poczty Polskiej, w zależności od parametrów przesyłki dostawa może być realizowana za pośrednictwem usług: list polecony, Paczka Mini lub Kurier Pocztex48. O wyborze konkretnej usługi decyduje Sprzedający.
 26. Klient może odebrać zamówienie w sklepie stacjonarny, Sprzedającego znajdujących się w Warszawie, ul. Nowolipki 15, w godzinach pracy sklepu, w przypadku wyboru opcji osobistego odbioru w trakcie składania zamówienia na stronie Sklepu.
 27. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem z kasy fiskalnej albo fakturą VAT na indywidualne życzenie Klienta wyrażone w uwagach do zamówienia.
 28. Płatność za zamówienie może nastąpić poprzez serwis płatniczy Przelewy24.pl, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego oraz przy odbiorze. Płatność przy odbiorze możliwa jest tylko w przypadku przesyłki za pobraniem lub odbioru osobistego w sklepie w Warszawie przy ul. Nowolipki 15.
 29. W przypadku serwisu płatniczego Przelewy.24 operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 30. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sporządzenia wraz z dostawcą protokołu reklamacyjnego. Przyjęcie przesyłki przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie przyjęcia przesyłki w stanie nieuszkodzonym.
 31. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności dostarczonych produktów ze złożonym zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.
 32. Jeżeli po otrzymaniu produktu Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać produkt przesyłką pocztową na adres: Bioorganika S.C. ul. Nowolipki 15, 00-151 Warszawa. Sprzedający nie przyjmuje żadnych zwrotów odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego produktu należy dołączyć dokument sprzedaży oraz opis przyczyny reklamacji. Wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy albo Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny towaru na wskazany rachunek bankowy po odliczeniu ewentualnych kosztów reklamacji. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatniczego, ewentualny zwrot środków także następuje za pośrednictwem tego serwisu. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 33. Sprzedający zastrzega sobie możliwość sprzedaży produktów w innym opakowaniu niż opakowaniu na zdjęciu zamieszczonym na stronie Sklepu. Różnice w wyglądzie produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora urządzenia Klienta, zmiany opakowania przez producenta lub dystrybutora oraz niezgodności ze zdjęciem produktu zamieszczonym na stronie Sklepu nie stanowią podstawy do zwrotu produktu.
 34. Klient może zrezygnować z zakupionego produktu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, posiada pełną zawartość lub w żaden inny sposób nie był użytkowany. Zwroty należy kierować pod adres: Bioorganika S.C. ul. Nowolipki 15, 00-151 Warszawa. Sklep dokonuje zwrotu ceny produktu, po jego otrzymaniu i stwierdzeniu zachowania warunków określonych w zdaniu pierwszym i drugim. Koszty zwrotu produktu ponosi Klient. 
 35. Zwrotom nie podlegają produkty których cena została obniżona ze względu na krótszy termin ważności.
 36. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, nieprawidłowe zakończenie procesu składania zamówienia itp.).
 37. Informacje związane z gromadzeniem i sposobem przetwarzania danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu i związanych z tym prawach przysługujących Klientowi zawiera załącznik do Regulaminu, który stanowi jego integralna część.
 38. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 39. Klient ma prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Klienta mogą być przez niego poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto.
 40. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową jej zawarcia. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży wskazane są każdorazowo w formularzu rejestracji konta.
 41. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego.
 42. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i zasad sprzedaży.
 43. Klient i każdy korzystający ze Sklepu może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić́ jego wydruk.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu

Informacje związane z gromadzeniem i sposobem przetwarzania danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu i związanych z tym prawach przysługujących Klientowi

 

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Bioorganika A. Komenderski, M. Milczarek Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 15, 00-151 Warszawa, nr NIP: 5252580962, nr REGON: 147133336, której wspólnikami są Adrian Komenderski prowadzący działalność́ gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i Marcin Milczarek prowadzący działalność́ gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, zwana dalej BioOrganika lub my.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas. Oto nasze dane kontaktowe:

adres e-mail: sklep@bioorganika.pl,

adres pocztowy: Bioorganika S.C., ul. Nowolipki 15, 00-151 Warszawa.

 

Jak pozyskaliśmy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub zakupów w naszym sklepie internetowym.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia i realizacji umowy z Tobą, w tym do: świadczenia usług drogą elektroniczną (zakładanie i utrzymanie konta w sklepie internetowym www.bioorganika.pl, usługa newsletter), wysłania do Ciebie paczki czy odbioru zakupionych produktów w jednym z naszych sklepów stacjonarnych i rozwiązywania problemów technicznych, jeśli takie napotkasz w naszym sklepie internetowym. Przetwarzamy Twoje dane także do obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz czy to przez formularz kontaktowy na stronie sklepu czy wysyłając maila.

Przetwarzamy dane osobowe w przypadku obsługi reklamacji, jeśli taką złożysz, aby zapewnić obsługę usług płatniczych i identyfikować Twoje płatności, organizować programy lojalnościowe, konkursy oraz akcje promocyjne, w których możesz wziąć udział. Przetwarzamy je także w celu prowadzenia analiz statystycznych i przechowywania dla celów archiwizacyjnych.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą w szczególności dostarczyć przesyłkę pod wskazany przez Ciebie adres: Imię i Nazwisko, adres, e-mail, login, hasło, nr telefonu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także od 25 maja 2018 r. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe możesz poprawić lub usunąć po zalogowaniu się na swoje konto lub wysyłając do nas takie żądanie. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, które dostarczają zakupione przez Ciebie produkty (paczki) oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiotom zapewniającym obsługę księgową i obsługę sklepu internetowego. Udostępniamy je jedynie w celu zawarcia lub realizacji zawartej z Tobą umowy lub w celach przetwarzania Twoich danych, o których informowaliśmy powyżej.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas świadczenia dla Ciebie usług drogą elektroniczną i czas realizacji umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych a także statystycznych i archiwizacyjnych.

Okres przechowywania twoich danych to maksymalnie 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów lub akcji promocyjnych, w których zechcesz wziąć udział będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

Czy Twoje dane przetwarzane są automatycznie poprzez profilowanie?

Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób automatyczny poprzez profilowanie.

 

Regulamin kart podarunkowych BioOrganika

 

§1.

Słowniczek

Użyte w niniejszym regulaminie terminy, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

1)      Regulamin - Regulamin kart podarunkowych BioOrganika;

2)      Wydawca - Adrian Komenderski prowadzący działalność́ gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i Marcin Milczarek prowadzący działalność́ gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG - wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmą Bioorganika A. Komenderski, M. Milczarek Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipki 15, 00-151 Warszawa, nr NIP: 5252580962, nr REGON: 147133336;

3)      Sklep BioOrganika - sklep stacjonarny położony na terenie Polski, którego właścicielem jest Wydawca, lub sklep internetowy działającym pod domeną www.bioorganika.pl;

4)      Karta Podarunkowa - jednorazowy bon towarowy wydany przez Wydawcę na okaziciela, którego wartość jest równa wartości nominalnej Karty Podarunkowej;

5)      Nabywca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w Sklepie BioOrganika otrzymała od Wydawcy Kartę Podarunkową, w zamian za przekazanie środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;

6)      Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej;

7)      Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie BioOrganika

8)      Usługi - usługi świadczone w Sklepie BioOrganika.

§2.

Warunki wydania i cechy Karty Podarunkowej

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej i do przyjmowania jej do realizacji na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej następuje po otrzymaniu przez Wydawcę środków pieniężnych w kwocie stanowiącej równowartość wartości nominalnej Karty Podarunkowej. Przekazanie środków może nastąpić każdym ze sposobów płatności, udostępnionym przez Sklep BioOrganika. Płatność nie może zostać zrealizowana Kartą Podarunkową ani innym bonem towarowym.
 3. Karta Podarunkowa posiada wartość nominalną określoną w złotych.
 4. Karta Podarunkowa przekazywana jest w formie fizycznej albo elektronicznej.
 5. Karta Podarunkowa przekazywana w formie fizycznej:

1)      ma postać plastikowej karty z określoną wartością nominalną;

2)      posiada numer i przypisany do niego kod umożliwiający jej realizację;

3)      wydawana jest wraz z informacją o terminie jej ważności.

 1. Karta Podarunkowa przekazywana w formie elektronicznej:

1)      ma postać kodu;

2)      wydawana jest tylko na prośbę Nabywcy;

3)      przekazywana jest wraz z wizualizacją Karty Podarunkowej, zawierająca wartość nominalną i numer Karty Podarunkowej, do której przypisany jest kod, o którym mowa w pkt. 1;

4)      wydawana jest wraz z informacją o terminie jej ważności.

 1. Forma przekazania Karty Podarunkowej nie ma wpływy na możliwość jej realizacji w Sklepie BioOrganika.
 2. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.
 3. Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 4. Nabywca, w przypadku przekazywania Wydawcy, w zamian za Kartę Podarunkową, środków pieniężnych w formie gotówki, ma prawo otrzymać od Wydawcy pisemne pokwitowanie, nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 5. Wydanie pokwitowania, o którym mowa w ust. 10, możliwe jest, jeśli Nabywca zgłosił żądanie wydania pokwitowania najpóźniej w chwili przekazania Karty Podarunkowej.
 6. W przypadku przekazywania przez Nabywcę środków z zamian za Kartę Podarunkową w sposób inny niż gotówka, potwierdzeniem przekazania środków jest potwierdzenie transakcji otrzymywane przez Nabywcę stosownie do wybranej opcji płatności.
 7. Karta Podarunkowa ważna jest od chwili jej aktywacji przez okres 6 miesięcy.
 8. Aktywacja Karty Podarunkowej następuję w dniu jej wydania.
 9. Karta Podarunkowa może być zrealizowana przez Wydawcę tylko w okresie jej ważności.
 10. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 11. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na inną Kartę Podarunkową ani zwrotowi, niezależnie od przyczyn, w szczególności w przypadku utraty czytelności, uszkodzenia lub zagubienia.
 12. Karta Podarunkowa nie obejmuje kosztów dostawy, w przypadku jej realizacji w sposób określony w §3 ust. 1 pkt 2.

§3.

Sposób realizacji Karty Podarunkowej

 1. Realizacja przez Użytkownika Karty Podarunkowej następuje przed dokonaniem płatności w Sklepie BioOrganika poprzez:

1)      przekazanie Wydawcy informacji określonych w §2 ust. 5 pkt 2, przypadku jej realizacji w sklepie stacjonarnym Wydawcy położonym na terenie Polski;

2)      wpisanie kodu, o którym mowa w §2 ust. 6 pkt 1 w pole oznaczone „kod rabatowy” w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowy działającym pod domeną www.bioorganika.pl.

 1. Karta Podarunkowa jest jednorazowa i można ją zrealizować tylko raz.
 2. W przypadku, gdy cena Towarów i Usług nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, z wyjątkiem kosztów dostawy w przypadku realizacji kart w sposób określony w ust.1 pkt 2, będzie wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty należnej różnicy, co możliwe jest każdym ze sposobów płatności udostępnionych przez Sklep BioOrganika.
 3. W przypadku, gdy cena Towarów i Usług, z wyjątkiem kosztów dostawy, nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu różnicy pomiędzy wartością nominalną Karty Podarunkowej a ceną Towarów i Usług nabywanych przez Użytkownika.
 4. Ceny, o których mowa w ust. 3 i 4, są cenami brutto.
 5. Realizując Kartę Podarunkową, Wydawca wydaje Użytkownikowi dokument fiskalny, w szczególności paragon albo na jego żądanie fakturę VAT.
 6. Posługiwanie się Kartą Podarunkową przez osobę nieuprawnioną, z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy, nie stanowi powodu do odmowy realizacji Karty Podarunkowej przez Wydawcę.
 7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:

1)      upływu terminu ważności Karty Podarunkowej;

2)      braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej umieszczonych;

3)      posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. w szczególności niewystawioną przez Wydawcę lub posiadającą sfałszowany kod, o którym mowa w §2 ust. 5 pkt 2 i ust. 6 pkt 1.

§4.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika w dowolnym sklepie stacjonarnym Wydawcy lub przesłania jej pod adres: Bioorganika S.C., 00-151 Warszawa, ul. Nowolipki 15.
 2. W przypadku reklamacji Karty Podarunkowej wydanej w sposób określony §2 ust. 5 z powodu jej uszkodzenia lub nieczytelności warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przekazanie Karty Podarunkowej wraz z reklamacją.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, bieg terminu określonego w ust.1 rozpoczyna się z chwilą dostarczenia wydawcy Karty Podarunkowej.
 4. W przypadku reklamacji złożonej z przyczyn innych niż określone w ust. 2 można ją złożyć przesyłając pod adres mailowy Wydawcy: sklep@bioorganika.pl.
 5. Uwzględnienie reklamacji nie ma wpływu na termin ważności Karty Podarunkowej.
 6. W przypadku wątpliwości co do możliwości czy sposobu wykorzystania Karty Podarunkowej, która nie stanowi reklamacji, Użytkownik powinien skontaktować się z Wydawcą pisząc pod adres sklep@bioorganika.pl.

§5.

Postanowienia końcowe

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.
 2. Towary zakupione z wykorzystaniem Karty Podarunkowej nie podlegają zwrotowi ani wymianie, jeśli realizacja Karty Podarunkowej nastąpiła w sposób określony §3 ust. 1 pkt 1.
 3. W przypadku Towarów zakupionych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w sposób określony w §3 ust. 1 pkt 2 zastosowanie ma Regulamin sklepu internetowego www.bioorganika.pl udostępniony przez Wydawcę pod adresem: https://bioorganika.pl/content/3-regulaminy.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień
  przysługujących konsumentom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.
 6. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.
 7. Wydawca udostępnia treść Regulaminu na stronie internetowej https://bioorganika.pl/content/3-regulaminy oraz na życzenie w formie pisemnej w sklepach stacjonarnych Wydawcy.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny.
 9. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie jego zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę i udostępnienia na stronie internetowej www.biooorganika.pl.
 10. Zmiany Regulaminu obowiązują karty wydane nie wcześniej niż w dniu dokonania jego zmiany.
 11. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.